Annons
Annons

Lätt och anonymt!

Allmänna handlingar har man rätt att få ut anonymt!

På den här sajten kan du enkelt begära ut handlingar utan att myndigheten ser din mailadress. All mail du skickar till myndigheterna får Nyfiken24.se som avsändare och när myndigheten svarar dig kommer det genom vår server till dig – helt anonymt.

Myndigheten ser aldrig din avsändarmail! Och du ska förstås inte uppge ditt namn i mailet om du vill vara anonym. Du kan mailväxla hur många gånger du vill med myndigheten i samma ärende utan att myndigheten någonsin ser vem som är avsändaren.

Njut av möjligheten och använd den så ofta du vill - med omsorg!

Villkor

Villkor
1. Nyfiken24.se tar inte ansvar för att myndigheten svarar dig. Vi kan dock mot ersättning hjälpa dig att driva ditt fall i domstol.
2. Nyfiken24.se tar inte ansvar för att alla mail vidarebefordras, då force majeure eller brister hos våra leverantörer teoretiskt kan orsaka störningar.
3. Nyfiken24.se lagrar alla mail under en begränsad men rimlig tid. Om du påbörjar ett ärende men inte fullföljer det kommer det efter en viss tid att raderas hos oss.
4. Alla mail raderas hos oss efter en rimlig tid. Vi för inte register över vilka som använder vår tjänst. Vi läser inte mailen. Vi säljer inte eller på något annat sätt låter tredje part ta del av mailen - såvida du inte använt vår tjänst till att hota myndigheter eller begå andra brott. Då lämnar vi ut mailen på begäran av polis eller åklagare.
5. Vi förbehåller oss rätten att stänga av din mailadress om vi anser att du uppenbart missbrukar tjänsten. Det kan vara genom att begå brott eller genom att begära ut orimligt stora mängder handlingar. Exempel på det senare är om du kontaktar en myndighet och begär att få ut all deras inkommande post under ett helt år. Det anser vi vara förkastligt och utgöra ett långsiktigt hot mot offentlighetsprincipen, om än det är lagligt.
6. Var nyfiken. Ha kul!

Handling
Myndighet
Skicka
>>

Precisera nedan vilken handling du vill ha. Tänk på att det kan finnas flera liknande handlingar och från flera tidsperioder. Om du vill ha ut taxikvitton från kommunalrådet Kim Andersson, så behöver du skriva under vilken period det gäller, t ex ”Alla kommunalrådet Kim Anderssons taxikvitton inlämnade under år 2018.

Annonser

Flyginkasso.se kan du ansöka om kompensation för försenat flyg och inställt flyg.

© Copyright 2018 Nyfiken24
Hem Visste du detta? Kontakt